Lymfoterapeut

V prípade vzniku lymfedému je vhodné vyhľadať terapeuta (lymfoterapeut). Lymfoterapeut je stredoškolsky alebo vysokoškolsky vzdelaný a certifikovaný odborník. Vysokoškolský titul mu je udelený po 3-ročnom (Bc.) alebo 5-ročnom (Mgr.) štúdiu na vysokej škole. Je všestranne vzdelaný v oblasti anatómie, kineziológie, biomechaniky a v neposlednom rade má dôležité vedomosti z oblasti vnútorného lekárstva, ktoré sú veľmi dôležité pre pochopenie fungovania ľudského tela. Predpokladom pre získanie osvedčenia lymfoterapeut je absolvovanie niektorých nižších kurzov (napr. športové a rekondičné masáže) a až potom sa terapeut špecializuje na systém lymfatický (lymfatická masáž, lymfodrenáž).

Pri výbere svojho lymfoterapeuta však dbajte na to, aby sa jednalo naozaj o odborníka z odboru. Vďaka vzrastajúcej popularite lymfatických masáží a celkových lymfodrenáží sa často dostane tento certifikát do nepovolaných rúk. Preto využite možnosť vlastného výberu. V stávke je Vaše zdravie a platí tu, že nie je lymfoterapeut ako lymfoterapeut.

Lymfoterapeut Bc. Jitka Kobrová

Je certifikovaným lymfoterapeutom, venuje sa terapii lymfedému a jazvy (v kombinácii s lymfotapingom). Na prevenciu a terapiu porúch pohybového aparátu využíva metódu tejpovania najmä v kombinácii s metodikami cvičenia vo vývojových radách, ako je Akrálna Koaktivačná Terapia vychádzajúca zo základných princípov metódy Roswithy Brunkow, funkčná dynamická stabilizácia čerpajúca z Austrálskej školy, Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia, mechanické diagnostiky a terapie podľa Robina McKenzieho, techniky myoskeletálnej medicíny a iné.

Od roku 2010 je so svojím kolegom MUDr. et Mgr. Robertem Válkom školiteľka kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu" a od roku 2013 nadstavbového kurzu "Terapeutické využitie kinesiotapu v lymfológii”. Aktívne sa zúčastňujú odborných konferencií a prednášok, venujú sa písaniu článkov do odborných i športových periodík (okrem iného sú autormi publikácie Terapeutické využitie kinesio tapu ). Svoje vedomosti o kinesiotapingu získala vo Veľkej Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov.